ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ


 

ՈՂՋՈՅՆԻ ԳԻՐ

 

 

 

Յարգարժան Պրօֆ. Ռուբէն Միրզախանեան,
Նախագահ Խ. Աբովեանի անուան հայկական մանկավարժական համալսարանի

Յարգարժան Պրօֆ. Սուրէն Դանիէլեան
Սփիւռք Գիտա-ուսումնական Կեդրոնի Տնօրէն

  Մեծարգոյ Տիար,
  Արդար հպարտութեամբ ու հոգեկան բարձր գոհունակութեամբ կու գամ ողջունելու Խ. Աբովեանի ան. Հայկական Մանկավարժական Համալսարանի հիմնադրութեան 90-ամեակը:
  Յոբելենական այս հանդիսութիւնը մեզի առիթ կ'ընծայէ անդրադառնալ Համալսարանի 90 տարիներու ընթացքին վաստակած համահայկական ու միջազգային մեծ համբաւին, շնորհակալ ըլլալ անոր հիմնադիրներուն, բազմերախտ բոլոր մեծանուն ղեկավարներուն, դաստիարակներուն ու գիտնականներուն, որոնք ամբողջ իննսուն տարի վառ պահեցին այս համալսարանին իմացական ջահը հայրենի երկնակամարին վրայ:
  Առաւել՝ իբրեւ սփիւռքահայ, կը հաստատեմ, որ անցնող կէս դարու ընթացքին յաջորդական հինգ սերունդներու պատկանող բազմահազար շրջանաւարտներ ստացան համալսարանական ուսում ու ծառայեցին Սփիւռքի մեր հայահոծ գաղթօջախներուն, երեւոյթ մը՝ որուն համար կը յայտնենք մեր երախտագիտական շարունակական զգացումները:
  Այս առիթով, մեր շնորհակալութիւնը կը յայտնենք Ձեզի ու ձեր գործակիցներուն, յատկապէս՝ «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կեդրոնի տնօրէնութեան, որ Ձեր ծրագիրներուն մէջ բարեհաճ ուշադրութեան կ'արժանացնէք սփիւռքագիտական առարկաները, ի մասնաւորի՝ արեւմտահայ գրականութիւնը:
  Արդարեւ, արեւմտահայերէնի պահպանումն ու զարգացումը մեր մօտ նոյնքան կարեւոր կը նկատուին, որքան՝ մեր ազգային հողային պահահանջատիրութիւնը:
  Ուրեմն` փառք ու պատիւ Ձեզի ու Ձեր միջոցաւ՝ հայրենի վաստակաշատ ու երախտաւոր Ձեր բոլոր պաշտօնակիցներուն, հայ մշակոյթի ու գիտութեան նուիրեալներուն, մաղթելով որ մինչեւ 100-ամեակի յոբելենական պանծալի տարեթիւը իրականանան Ձեր անկատար մնացած տենչերը:

  Բեղուն եւ արգասաբեր տարիներու սրտագին մաղթանքներով՝

«Մանկավարժական Համալսարան» յուշամեդալի ասպետ Արամ Սեփեթճեան
գրող, Ատենապետ՝ Թէքէեան Մշկթ. Միութեան Լիբանանի Տեղական Վարչութեան

15 Նոյեմբեր, 2012
Պէյրութ, Լիբանան