Արգենտինա - 1996

 

ԵՐԲ ԽԱՌՆՒՈՒՄ ԵՆ ՏԱՐՈՒԱՅ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ.
1996-Ի ԱՐԳԵՏԻՆԱՀԱՅԵՐԻ ԹԵԺ ԱՄԱՌԸ

Հ.Բ.Ը.Մ. Արգենտինայի մասնաճիւղի վարչութեան
Հայաստանէն Պուէնոս Այրէս ժամանած Պրօֆ. Սուրէն Դանիէլեանի հայ գրականութեան գծով դասընթացքի (44 ժամ) մասին

(1996, Նոյեմբեր - Դեկտեմբեր)

1996 թ. Նոյեմբեր 17էն մինչեւ 1996 թ. Դեկտեմբեր 16ը ընկած շրջանին Արգենտինայի հայ վարժարաններու 32 ուսուցիչներ հետեւած են Հ.Բ.Ը.Մ. Արգենտինայի մասնաճիւղի վարչութեան հրաւէրով Հայաստանէն Պուէնոս Այրէս ժամանած Պրօֆ. Սուրէն Դանիէլեանի հայ գրականութեան գծով դասընթացքին (44 ժամ):


Պրօֆ. Սուրէն Դանիէլեանի դասաւանդութեան ընթացքին քննախօսութեան առանձին նիւթեր դարձած են՝ Պետրոս Դուրեան, Գրիգոր Զօհրապ, Դանիէլ Վարուժան, Լեւոն Շանթ, Ռուբէն Սեւակ, Վահան Թէքէեան, ինչպէս նաեւ Սփիւռքի գրական դէմքերէն՝ Յակոբ Օշական, Շահան Շահնուր, Յակոբ Մնձուրի, Կոստան Զարեան, Համաստեղ, Վազգէն Շուշանեան, Զարեհ Խրախունի, Մուշեղ Իշխան, Ռոպէր Հատտէճեան, օտարագիր գրող-ներ։ Պրօֆեսորը ներկայացուցած է նաեւ արեւելահայ գրողներէն՝ Յովհաննէս Թումանեան, Եղիշէ Չարենց, Պարոյր Սեւակ եւ Համօ Սահեան։
Հայրենի հիւրը այցելած է քաղաքիս հայկական վարժարանները, մասնակցած տարեշրջանի աւարտական հանդիսութիւններու, զրուցած ուսուցչութեան, աշակերտութեան եւ ծնողքին հետ։
Պրօֆ. Սուրէն Դանիէլեան առանձին բանախօսութիւններ կարդացած է արգենտինահայ արձակի վարպետներ Վարուժան Աճէմեանի, Պետրոս Հաճեանի ստեղծագործական շերտերու մասին՝ ի ներկայութիւն հեղինակների։ Հանդիպումներ կազմակերպուած են Հ. Բ. Ը. Մ., Հայ Կեդրոնի, հնչակեաններու, արգենտինահայ մշակոյթի գործիչներու հետ։
Յաւարտ դասընթացքի՝ ձերամբ Արգենտինայի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան Դեսպան Պրն. Վահան Տէր - Ղեւոնդեանի, անոնք ստացած են Երեւանի Խ. Աբովեանի ան. Հայկական Պետական Մանկավարժական բարձրագոյն հիմնարկի եւ «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կեդրոնի կողմէ վաւերացուած վկայագիրներ, ինչ որ կը հաստատուի երկու ղեկավարներու ստորագրութեամբ:

Կը յայտնենք Պուէնոս Այրէսի վարժարանները եւ կը մատնանշենք 32 ուսուցիչները, որոնք ստացած են «Սփիւռք» գիտաուսումնական կենտրոնի վկայագիրներ.

Հ. Բ. Ը. Միութեան Մարի Մանուկեան Կրթական Հաստատութենէն՝
1. Աճէմեան Զարուկ
2. Աճէմեան Վարուժան
3. Աշճեան Հիլտա
4. Աշճեան Հելէն
5. Գոփուշեան Զեփիւռ
6. Եուսուֆեան - Պալեան Ռոսիթա
7. Կէօզիքարեան Մարիանա
8. Կիւլիւճեան Դշխոյ
9. Մարգարեան Հիլտա
10. Շահինեան Գարոլինա
11. Շահինեան Եւա
12. Պասմաճեան Վիվիանա
13. Սարաֆեան Տիանա
14. Քոչաք Մարգրիտ


«Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ» վարժարանէն՝
1. Եօզքէօշկերեան Ատրինէ
2. Եօրղանճեան Մանուշակ
3. Թաշճեան Ռոզա
4. Հաճեան Պետրոս
5. Հաճեան Սօսի
6. Մատթէոսեան Վարդան
7. Մուշեան Անի
8. Փանոսեան Պէաթրիս

Վիսէնթէ Լոփէսի վարժարանէն՝
1. Եզէկէլեան Ալիս
2. Սիրույեան Անահիտ

Մխիթարեաններու վարժարանէն՝

1. Այնաճեան Օննիկ
2. Գուշեան Սիլվիա
3. Մասոյեան Աննա
4. Պետրոսեան Սարգիս
5. Սարգիսեան Սամօ
6. Սնապեան Համբարձում
7. Տէյրմենճեան Արամ
8. Քէշքիշեան Մարթին

 

Յարութիւն Սարաֆեան
ի դիմաց՝ Հ. Բ. Ը. Մ. Արգենտինայի մասնաճիւղի վարչութեան, փոխատենապետ

Դեկտեմբեր 16, 1996
Պուէնոս Այրէս