Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ԱՐԱՄ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական պատգամից

«Սփիւռք» Կեդրոնը պիտի դառնայ ժամադրավայրը հայ ուսուցիչներու, որոնք Սփիւռքի զանազան անկիւններէն պիտի գան հոս՝ նորէն տեղեակ դառնալու հայրենի մշակութային իրականութեան ու հաղորդուելու հայրենի շունչով ու ոգիով»:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.  ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ


Մեծայարգ
Տիար Սուրէն Դանիէլեան
Տնօրէն «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կեդրոնի
Երեւան

Սիրելի՛ Պրն. Դանիէլեան,

Արամ ԱՇնորհակալութեամբ եւ ուրախութեամբ ստացանք Ձեր 28 Յուլիս, 2001 թուակիր նամակը: Բարձր գնահատանքով կ’ողջունենք «Սփիւռք» Կեդրոնի գործունէութիւնը, որուն նպատակն է հայագիտական դասընթացքներու ու համագումարներու ճամբով նպաստել հայեցի դաստիարակութեան, ինչպէս նաեւ հայագիտական ուսմանց առաւել կազմակերպման ու ծաւալման: Վստահ ենք, որ «Սփիւռք» Կեդրոնը իր աշխատանքներուն ճամբով կարեւոր ներդրում մը պիտի կատարէ Հայաստան – Սփիւռք գործունէութեան առաւել խորացման: «Սփիւռք» Կեդրոնը պիտի դառնայ ժամադրավայրը հայ ուսուցիչներու, որոնք Սփիւռքի զանազան անկիւններէն պիտի գան հոս՝ նորէն տեղեակ դառնալու հայրենի մշակութային իրականութեան ու հա-ղորդուելու հայրենի շունչով ու ոգիով:

Հայ ուսուցչին նկատմամբ «Սփիւռք» Կեդրոնի ցուցաբերած նախանձախնդրու-թիւնը արժանի է խոր գնահատահատանքի: Արդարեւ, հայ ուսուցիչը կարիքը ունի յատուկ հոգածութեան ու մեծ յարգանքի, որովհետեւ ուսուցչին դերը ժողովուրդի կեանքէն ներս միշտ եղած է ու կը շարունակէ ըլլալ հայակերտումի առաքելութիւն: Հետեւաբար, պէտք է թիկունք կանգնիլ հայ ուսուցչին, պէտք է վերակազմաւորել հայ ուսուցիչը, որպէսզի անոր ճամբով կանգուն մնայ հայ դպրոցը:

Հայրապետական մեր օրհնութիւնը կ’առաքենք Ձեզի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն: Մեր սպասումն է, որ «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կեդրոնը առաւել աշխուժութեամբ ու նուիրումով շարունակէ իր ծառայութիւնը հայ մշակոյթին ու հայ դպրոցին:

Ձեզի կը մաղթենք շարունակական յաջողութիւն Ձեր սրբազան առաքելութեան մէջ:
 
Հայրական սիրոյ ողջունիւ՝

Աղօթարար՝
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

17 Օգոստոս, 2001