Նորութիւններ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐ ՊՐՕՖ. ՌՈՒԲԷՆ ՄԻՐԶԱԽԱՆԵԱՆ. «ՄԻԱՍԻՆ ՓՆՏՌԵՆՔ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ»

21 Հունիս 2011

  Նոյն օրը վերապատրաստուող ուսուցիչների հետ հանդիպեց նաեւ Մանկավարժական Համալսարանի ռեկտոր Պրօֆ. Ռուբէն Միրզախանեանը: Իբրեւ կրթութեան ոլորտի պատասխանատուի` նրան ուղղուած ուսուցիչների մտահոգութիւններն աւելի առարկայական էին. արդեօք հնարաւոր չէ՞ բանասիրական բաժանմունքում աւելացնել արեւմտահայերէնի դասաժամերը, որի համամասնութիւնը արեւելահայերէնի հետ խախտուած է: Իր պատասխանում ռեկտորն ընդգծեց, թէ այսօր մասնագէտների աղքատիկ ցանկ ունենք ոչ միայն լեզուի, այլեւ գրականութեան ու պատմութեան ցանկում: Սփիւռքում էլ վիճակն առանձնապէս մխիթարական չէ: Այսօր մեր պետութիւնը խնդիրների լուծման ռազմավարական ուղիներ է փնտռում` կապուած Սփիւռքի համար արեւմտահայ ուսուցիչներ պատրաստելու հետ: Որ այդ գործառոյթները պիտի իրականացնի մանկավարժական համալսարանը, գիտակցում է նաեւ ինքը` ռեկտորը, բայց կազմակերպական խնդիրները, ծրագրերի կազմումը, մասնագէտների ցանկը եւ յատկապէս ֆինանսական աղբիւրները դեռեւս յստակեցման կարիք ունեն: