Նորութիւններ

ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ՕՐԱԳՐԻՑ. ՀԱՅ ԱՊՐԵԼՈՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ «ԱԶԴԱԿ» ԽԹԱՆ Է ԲՈԼՈՐԻՍ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՕՐԷՆ ԱՊՐԵԼՈՒ, ՀԱՅՕՐԷՆ ՄՏԱԾԵԼՈՒ», «ԱԶԴԱԿ»-ԻՆ Կ’ԸՍԷ ՍՈՒՐԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

20 Հունվար 2017

  Արեւմտահայ գրականութեան եւ արեւմտահայերէնի կարգաւորման եւ պահպանման հիմնախնդիրները վերջերս յաճախակիօրէն կը հոլովուին լեզուաբաններու, գրականագէտներու, մասնագէտներու գրաւոր կամ բանաւոր խօսքերուն մէջ: Բոլորը կ՛ահազանգեն արեւմտահայերէնին սպառնացող վտանգին մասին եւ իրենց տեսակէտները կ՛արտայայտեն եւ առաջարկները կը կատարեն, բայց գործնական գետնի վրայ խնդիրը կը յամենայ մնալ ցաւոտ ու կնճռոտ: Այս ծիրին մէջ արեւմտահայերէն գրամշակութային հիմնախնդիրները շօշափելու` միաժամանակ մօտէն ծանօթանալու «Սփիւռք» գիտաուսումնական կեդրոնի գործունէութեան մասին` «Ազդակ» հարցազրոյց մը ունեցաւ «Խ. Աբովեան»-ի անուան մանկավարժական համալսարանի հայ նոր եւ նորագոյն գրականութեան ամպիոնի վարիչ եւ «Սփիւռք» գիտաուսումնական կեդրոնի տնօրէն փրոֆ. դոկտոր Սուրէն Դանիէլեանին հետ, որ անցնող երկու շաբաթներուն յատուկ առաքելութեամբ Լիբանան կը գտնուէր: