Կայքէջի հովանաւորը

Լոս Անճելըսի «Պոլսահայ Միութիւն» կազմակերպութիւն (ատենապետ` Սիմոն Աճըիլաճ)

Միութեան Մայր Վարչութեան ատենապետի պաշտօնը այսօր վարում է ճարտարագէտ Սիմոն Աճըիլաճը, որի ծառայութիւնը հետապնդում է գերագոյն նպատակ՝ երեք նուիրական հասցէներով՝ Հայրենիք, Ծննդավայր, Լոս Անճելըս։
2001 - 2006 թթ. եւ 2009-2010 թթ. Միութեան անդամները` Ս. Աճըիլաճի գլխաւորութեամբ, իրենց շարունակական աջակցութիւնն են բերում «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնի աշխատանքներին` կարեւորելով արեւմտահայ լեզուի եւ գրականութեան դերը, բերելով արժեքաւոր նպաստ հայրենիքում արեւմտահայ կրթամշակութային արժէքների եւ Մեսրոպեան ուղղագրութեան պաշտպանութեանը, Սփիւռքի եւ հայրենիքի ուսուցիչների, ուսանողութեան դասընթացների կազմակերպմանը:

կարդալ աւելին